ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

คุณอยู่ที่  : หน้าแรก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับ
นางวิชชุดา คงพร้อมสุข
ผู้ประกอบคุณงานความดีเป็นคุณแก่สังคม
ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิษย์เก่าผู้เผยแพร่
ชื่อเสียงเกียรติคุณสถาบันประจำปี 2558
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

วันที่ 30 ตุลาคม 2558
นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์
ผู้อำนวยการทัณฑ์สถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ
พล.ท. ทิวะพร ชะนะพะเนาว์
และคณะเข้าตรวจเยี่ยม
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

วันที่ 26 ตุลาคม 2558
คณะเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพสามิต
และกรมธนารักษ์ ได้มีจิตศรัธาบริจาค เสื้อผ้า
สิ่งของเครื่องใช้ และหนังสือนิตยสาร
ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ต้องขัง

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2558
ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
พร้อมเจ้า ร่วมต้อนรับ
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
ผู้อำนวยการสถาบัน กัลยาณ์ราชนครินทร์
และคณะบุคลากรสถาบัน กัลยาณ์ราชนครินทร์
เข้าศึกษาดูงานใน
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานในสังกัด

ปัญหาและคำถามร้อยแปดที่ผู้ต้องขัง ญาติ และบุคคลภายนอกอยากถาม แต่..... หาคนตอบไม่ค่อยจะได้ ถ้าท่านมีคำถามโปรดสมัครเป็นสมาชิก แล้วท่านจะทราบข้อมูลต่างๆที่ท่านต้องการทีมงานจะตอบภายใน 48 ชั่วโมง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

Login FormCalendar

November - 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5