ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

คุณอยู่ที่  : หน้าแรก

วันที่ 23 กันยายน 2558
ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
นำกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าทำการตรวจจู่โจมภายใน
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
ผลการตรวจค้นจู่โจมไม่พบสิ่งของต้องห้าม
แต่อย่างใด

วันที่ 11 กันยายน 2558
นายวีระกิตติ์  หาญปริพรรณ์
ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2558

วันที่ 9 กันยายน 2558
นายวีระกิตติ์  หาญปริพรรณ์
ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
จัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 28 สิงหาคม
นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์
ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
ร่วมต้อนรับ
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการ
สงเคราะห์ครอบครัวและช่วยเหลือด้านกฎหมาย
ในการเยี่ยมมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค
แก่ผู้ป่วย (ผู้ต้องขัง)

วันที่ 26 สิงหาคม 2558
นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์
ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
เป็นประธานอำนวยการในการซักซ้อมแผน
ป้องกันและระงับเหตุร้ายภายในเรือนจำ

วันที่ 21 สิงหาคม 2558
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
จัดโครงการอบรมวิชาการเรื่อง
การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์
โดยวิทยากร จาก โรงพยาบาลชลบุรี
ผศ. แพทย์หญิงจุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2558
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
ได้จัด โครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ
แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์
โดยอาจารย์ ยุพยง ทีปประสาน

 

 วันที่ 11 สิงหาคม 2558
ประธานศูนย์เมอร์ซี่และผู้อำนวยการศูนย์เมอร์ซี่
และคณะวิทยากรเข้าพบ
ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
และเยี่ยมชมการทำกิจกรรมผู้ติดเชื้อ
ภายในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง  

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

article thumbnailประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ และคลื่นหัวใจ (Bedside Monitor) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ และคลื่นหัวใจ (Bedside Monitor)...
article thumbnailประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding(
ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน...
article thumbnailประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา Anti HIV โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา Anti HIV...
article thumbnailประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิคลินิก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิคลินิก...

กองการเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานในสังกัด

ปัญหาและคำถามร้อยแปดที่ผู้ต้องขัง ญาติ และบุคคลภายนอกอยากถาม แต่..... หาคนตอบไม่ค่อยจะได้ ถ้าท่านมีคำถามโปรดสมัครเป็นสมาชิก แล้วท่านจะทราบข้อมูลต่างๆที่ท่านต้องการทีมงานจะตอบภายใน 48 ชั่วโมง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

Login FormCalendar

October - 2015
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31