ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

คุณอยู่ที่  : หน้าแรก

วันที่ 28 สิงหาคม
นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์
ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
ร่วมต้อนรับ
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการ
สงเคราะห์ครอบครัวและช่วยเหลือด้านกฎหมาย
ในการเยี่ยมมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค
แก่ผู้ป่วย (ผู้ต้องขัง)

วันที่ 26 สิงหาคม 2558
นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์
ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
เป็นประธานอำนวยการในการซักซ้อมแผน
ป้องกันและระงับเหตุร้ายภายในเรือนจำ

วันที่ 21 สิงหาคม 2558
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
จัดโครงการอบรมวิชาการเรื่อง
การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์
โดยวิทยากร จาก โรงพยาบาลชลบุรี
ผศ. แพทย์หญิงจุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2558
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
ได้จัด โครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ
แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์
โดยอาจารย์ ยุพยง ทีปประสาน

 

 วันที่ 11 สิงหาคม 2558
ประธานศูนย์เมอร์ซี่และผู้อำนวยการศูนย์เมอร์ซี่
และคณะวิทยากรเข้าพบ
ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
และเยี่ยมชมการทำกิจกรรมผู้ติดเชื้อ
ภายในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

วันที่ 11 สิงหาคม 2558
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนี่ยงในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 10 สิงหาคม 2558
ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ.กรมราชทัณฑ์

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
ร่วมจ้ดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารฯ

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
โครงการอบรมและฟังบรรยายธรรมะ
โดย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ เข้ามารับ
บิณฑบาทและอบรมพัฒนาจิตใจกับ
ผู้ต้องขังเดือนละ 1ครั้ง
ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานในสังกัด

ปัญหาและคำถามร้อยแปดที่ผู้ต้องขัง ญาติ และบุคคลภายนอกอยากถาม แต่..... หาคนตอบไม่ค่อยจะได้ ถ้าท่านมีคำถามโปรดสมัครเป็นสมาชิก แล้วท่านจะทราบข้อมูลต่างๆที่ท่านต้องการทีมงานจะตอบภายใน 48 ชั่วโมง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

Login FormCalendar

August - 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5