assoupdate
gallery activityletter

 • องค์กรชั้นนำ

  องค์กรชั้นนำ

  ในด้านการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง

 • นโยบาย 3ส

  นโยบาย 3ส

  นโยบาย 3ส. กรมราชทัณ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์

 • การจู่โจมตรวจค้น

  การจู่โจมตรวจค้น

  เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเรือนจำ

 • การตรวจมาตรฐานโรงพยาบาล 5ด้าน

  การตรวจมาตรฐานโรงพยาบาล 5 ด้าน

  เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีในเรื่องอาหาร

 • ราชทัณฑ์ต้านทุจริต

  ราชทัณฑ์ต้านทุจริต

  การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม

 • องค์กรชั้นนำ

  องค์กรชั้นนำ

  ในด้านการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง

 • นโยบาย 3ส

  นโยบาย 3ส

  นโยบาย 3ส. กรมราชทัณ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์

 • การจู่โจมตรวจค้น

  การจู่โจมตรวจค้น

  เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเรือนจำ

 • การตรวจมาตรฐานโรงพยาบาล 5ด้าน

  การตรวจมาตรฐานโรงพยาบาล 5 ด้าน

  เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีในเรื่องอาหาร

 • ราชทัณฑ์ต้านทุจริต

  ราชทัณฑ์ต้านทุจริต

  การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม

Asso
Update
Gallery Activity
0073333

ข่าวทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

ดูข่าวทั้งหมด

 

ชั้นที่ 2
มีหน่วยงานอยู่ 4 หน่วยงานคือ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานชันสูตร กลุ่มงานศัลยกรรม และงานพัสดุ กลุ่มงานทันตกรรม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวอาคาร มีทันตแพทย์ประจำ 6 คน ให้บริการผู้ต้องขังซึ่งส่วนใหญ่มาจากเรือนจำต่างๆในเขต กทม.

 

Image Image
เอกซ์เรย์ฟันระบบดิจิตอลทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถ ส่งฟิล์มเอกซ์เรย์ไปยัง ระบบ LAN หรือ Internet ได้ทันที

ห้องปฏิบัติการชันสูตรตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของตัวอาคาร ทำหน้าที่ตรวจเลือดและตัวอย่างสิ่งคัดหลั่งต่างๆที่แพทย์ส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค

Image เครื่องเอกซ์เรย์ Digital Orthopan- tomogram ที่ใช้กับผู้ต้องขังโรคฟัน เครื่องมือทันตกรรม ได้รับการฆ่าเชื้อโรค ที่หน่วย CSSD ของ ทัณฑสถานฯ Image

กลุ่มงานชันสูตร
ห้องปฏิบัติการชันสูตรตั้งอยู่ที่ชั้น 2ของตัวอาคาร ทำหน้าที่ตรวจเลือด และตัวอย่างสิ่งคัดหลั่งต่างๆที่แพทย์ส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค

Image Image Image

กลุ่มงานห้องผ่าตัด
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวอาคาร มีห้องผ่าตัดใหญ่ 4ห้อง สามารถทำการผ่าตัดให้ผู้ต้องขังป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขา เช่น ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมโรคกระดูก ศัลยกรรม หู คอ จมูก สูติ-นรีเวช ศัลยกรรมโรคตา และศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

หน่วยจ่ายกลาง (CSSD)  ของ ทัณฑสถานโรงพยาบาล การผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านศัลยกรรมกระดูก เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ สำหรับล้างเครื่องมือผ่าตัด

จักษุแพทย์ของทัณฑสถานโรงพยาบาล กำลังทำผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาของ ผู้ต้องขังโดยใช้กล้องจุลทัศน์ช่วย เพื่อการรักษาความปลอดภัย ระบบสแกนลายนิ้วมือจึงถูก นำมาใช้ในการผ่านเข้าห้อง ผ่าตัดของทัณฑสถานฯ

 

mock1

การรักษาพยาบาล

สิทธิการรักษาพยาบาล >>

สิทธิการรักษาพยาบาล >>
นอกจากจะดูแลเรื่องสวัสดิการผู้ต้องขังแล้ว เรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่งยังต้องจัดสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ด้วยตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานโรงพยาบาลฯ เป็นหน่วยงานที่มีข้อจำกัดมากในการดำเนินการ เรื่องสวัสดิการเจ้าหน้าที่ เพราะ :
 1. ทัณฑสถานโรงพยาบาลฯไม่ได้ดำเนินกิจการร้านค้าฯ (คือ ไม่ได้ขายสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ผู้ต้องขังและญาติ)
 2. ไม่มีการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง
 3. ไม่มีการผลิตสินค้าราชทัณฑ์ออกจำหน่าย
 4. การจัดสวัสดิการเจ้าหน้าที่จึงทำได้ไม่ดีนัก ยกเว้นในด้านที่สามารถของบประมาณได้

แพทย์สาขาประจำสถานพยาบาล >>

แพทย์สาขาประจำสถานพยาบาล >>
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แบ่งงานแพทย์ออกตรวจเป็น
 • แพทย์ออกตรวจภายในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
 • จุดประสงค์ เพื่อทำการตรวจรักษาผู้ต้องขังที่ส่งมาตรวจทั่วประเทศ และตรวจผู้ต้องขังป่วยที่นอนรักษาตัวภายใน
 • แพทย์ออกตรวจตามเรือนจำ/ทัณฑสถานลูกข่ายทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
 • จุดประสงค์ เพื่อตรวจผู้ต้องขังที่ป่วย และถ้าอาการหนักทำการส่งต่อ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
 • แพทย์ออกตรวจคลินิก ณ.อาคารชวนชม
 • จุดประสงค์ ให้บริการประชาชนทั่วไป และครอบครัวกรมราชทัณฑ์ และจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ที่ออกให้ตามเรือนจำ/ทัณฑสถานลูกข่าย

อุปกรณ์ทันสมัย >>

อุปกรณ์ทันสมัย >>
 • Dep Curr
 • Gpo
 • Asso
 • Greenp
 • Welovethaiking
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล: chote_hospital@hotmail.co.th 
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :