Imageผู้ต้องขังที่เสียชีวิตในเรือนจำ ไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่วยหรือจากสาเหตุอื่น จำเป็นต้องได้รับการขันสูตรศพทุกรายเพราะเหตุใด

การชันสูตรพลิกศพคือการตรวจศพเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการตาย เพราะฉะนั้น ในกรณีที่เหตุตายชัดแจ้งเช่น ป่วยตาย แก่ตาย ซึ่งเป็นการตายตามธรรมชาติ ก็ไม่จำเป็นต้องทำการชันสูตรพลิกศพผู้ต้องขัง ที่ศาลสั่งลงโทษประหารชีวิตก็ไม่ต้องทำการชันสูตรพลิกศพครับ เพราะตอนประหารชีวิตด้วยการยิงเป้านั้น มีประจักษ์พยานมากมายว่า ผู้ตาย ตายเพราะถูกเพชฌฆาตยิงตาย

Imageการตายที่ต้องทำการชันสูตรพลิกศพคือ
1. การตายผิดธรรมชาติ ซึ่งได้แก่

 • ฆ่าตัวตาย - ถูกผู้อื่นทำให้ตาย
 • ถูกสัตว์ทำร้ายตาย - ตายโดยอุบัติเหตุ
 • ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ

2. การตายในระหว่างอยู่ ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน เช่น ตายในห้องขังของสถานีตำรวจ ตายในเรือนจำและ ทัณฑสถาน
3. การตายที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ (แปลไทยเป็นไทยก็คือถูกวิสามัญฆาตกรรมนั่นเอง)

Imageปัจจุบันนี้มีผู้ต้องขังเสียชีวิตในเรือนจำประมาณปีละ 2000 คน เกือบทั้งหมดเป็นการตายตามธรรมชาติ เช่น ตายเพราะโรคเอดส์ มะเร็ง ฯลฯ แต่ผู้ต้องขังที่เสียชีวิตทุกรายต้องได้รับการชันสูตรพลิกศพเพราะเป็นการตายภายในเรือนจำซึ่งอยู่ ในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน (ยกเว้นตายเพราะถูกประหารชีวิต)

 • Dep Curr
 • DOC02
 • Gpo
 • Asso
 • การเยี่ยม
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล:hosdoc.mci@gmail.com
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :