assoupdate
gallery activityletter

 • องค์กรชั้นนำ

  องค์กรชั้นนำ

  องค์กรชั้นนำ

  ในด้านการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง

 • นโยบาย 4ส

  นโยบาย 4ส

 • การจู่โจมตรวจค้น

  การจู่โจมตรวจค้น

  การจู่โจมตรวจค้น

  เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเรือนจำ

 • โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 • ราชทัณฑ์ต้านทุจริต

  ราชทัณฑ์ต้านทุจริต

  ราชทัณฑ์ต้านทุจริต

  การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม

  Read more

 • พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์

  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์

  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคก หนอง นา ข้อมูลเพิ่มเติม

  • องค์กรชั้นนำ

   องค์กรชั้นนำ

   องค์กรชั้นนำ

   ในด้านการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง

  • นโยบาย 4ส

   นโยบาย 4ส

  • การจู่โจมตรวจค้น

   การจู่โจมตรวจค้น

   การจู่โจมตรวจค้น

   เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเรือนจำ

  • โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

   โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  • ราชทัณฑ์ต้านทุจริต

   ราชทัณฑ์ต้านทุจริต

   ราชทัณฑ์ต้านทุจริต

   การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม

   Read more

  • พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์

   พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์

   พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

   พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคก หนอง นา ข้อมูลเพิ่มเติม

   Asso
   Update
   Gallery Activity
   0073333

   ข่าวทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

   ดูข่าวทั้งหมด

   Article Index

   ชั้นที่ 1

   Image

    

   ชั้นล่างของตัวอาคารมีหน่วยงานหลายแห่งคล้ายกับโรงพยาบาลทั่วไป คือมีแผนกผู้ป่วยนอก แผนกเวชระเบียน ห้องจ่ายยา ห้องเอกซ์เรย์ห้องฉุกเฉิน ห้องตรวจโรค ฯลฯ ที่แตกต่างไปจากโรงพยาบาลทั่วไปก็คือ ระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งจำเป็นในการควบคุมผู้ต้องขัง

    

     slide1

   เครื่องCT SCAN

    Image

   กิจกรรมหลายๆอย่างสำหรับผู้ต้องขังจะถูกจัดขึ้น ที่ห้องโถงชั้นล่างของอาคาร เช่น งานนิทรรศการ เต้นแอโรบิค แสดงดนตรี ฉายภาพยนต์ ฯลฯ

   องโถงชั้นล่างของตัวอาคารเคยถูกใช้เป็นสนามแข่งชกมวยแดนสามัคคีเกมส์ครั้งที่ 1

   Image

   การแสดงดนตรีของผู้ต้องขัง

   Image

   โรงครัวและโรงซักฟอกเสื้อผ้าผู้ต้องขังที่อยู่ทางด้านปีกขวาของชั้นล่างของตัวอาคาร

   Image

   โรงครัวและโรงซักฟอกเสื้อผ้าผู้ต้องขังที่อยู่ทางด้านปีกขวาของชั้นล่างของตัวอาคาร

    

   ห้องอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานฯ มีพื้นที่กว้างพอที่จะแบ่งส่วนหนึ่งออกมาทำเป็น ห้องพักผ่อนและศูนย์การเรียนรู้ได้ในอนาคต

   Image Image

   ระบบป้องกันอัคคีภัย
   ทัณฑสถานฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนอุปกรณ์ ตรวจจับควันไฟ สัญญาณแจ้งเพลิงไหม้และ อุปกรณ์ดับเพลิง มากกว่าร้อยตัวไว้ตามจุดต่างๆของตัวอาคาร โดยมีศูนย์ควบคุม ซึ่งสามารถบอกได้ทันทีว่าเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่จุดไหน

    

   Image Image Image Image Image Image
   อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ควันไฟ สัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ ตู้ดับเพลิง และ ศูนย์ควบคุมและตรวจสอบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ของทัณฑสถานฯ

   ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า
   ที่ชั้นล่างบริเวณท้ายอาคารจะเป็นห้องควบคุมระบบไฟฟ้า มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องดีเซลเทอร์โบของ Volvo ซึ่งจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวอาคาร ห้องผ่าตัดห้องฉุกเฉิน ฯลฯ และลิฟท์ทุกตัวได้ทันทีที่ไฟฟ้าดับ (ลิฟท์ของทัณฑสถาน มีอยู่ 4 ตัว 2 ตัวสำหรับผู้ต้องขัง อีก 2 ตัวสำหรับเจ้าหน้าที่)

   Image Image Image

    

   mock1

   การรักษาพยาบาล

   สิทธิการรักษาพยาบาล >>

   สิทธิการรักษาพยาบาล >>
   นอกจากจะดูแลเรื่องสวัสดิการผู้ต้องขังแล้ว เรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่งยังต้องจัดสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ด้วยตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ์ ทัณฑสถานโรงพยาบาลฯ เป็นหน่วยงานที่มีข้อจำกัดมากในการดำเนินการ เรื่องสวัสดิการเจ้าหน้าที่ เพราะ :
   1. ทัณฑสถานโรงพยาบาลฯไม่ได้ดำเนินกิจการร้านค้าฯ (คือ ไม่ได้ขายสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ผู้ต้องขังและญาติ)
   2. ไม่มีการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง
   3. ไม่มีการผลิตสินค้าราชทัณฑ์ออกจำหน่าย
   4. การจัดสวัสดิการเจ้าหน้าที่จึงทำได้ไม่ดีนัก ยกเว้นในด้านที่สามารถของบประมาณได้

   แพทย์สาขาประจำสถานพยาบาล >>

   แพทย์สาขาประจำสถานพยาบาล >>
   ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แบ่งงานแพทย์ออกตรวจเป็น
   • แพทย์ออกตรวจภายในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
   • จุดประสงค์ เพื่อทำการตรวจรักษาผู้ต้องขังที่ส่งมาตรวจทั่วประเทศ และตรวจผู้ต้องขังป่วยที่นอนรักษาตัวภายใน
   • แพทย์ออกตรวจตามเรือนจำ/ทัณฑสถานลูกข่ายทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
   • จุดประสงค์ เพื่อตรวจผู้ต้องขังที่ป่วย และถ้าอาการหนักทำการส่งต่อ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
   • แพทย์ออกตรวจคลินิก ณ.อาคารชวนชม
   • จุดประสงค์ ให้บริการประชาชนทั่วไป และครอบครัวกรมราชทัณฑ์ และจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ที่ออกให้ตามเรือนจำ/ทัณฑสถานลูกข่าย

   อุปกรณ์ทันสมัย >>

   อุปกรณ์ทันสมัย >>
   • Dep Curr
   • Gpo
   • Asso
   • Greenp
   • Welovethaiking
    mini logo

    ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
    33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
    อีเมล: chote_hospital@hotmail.co.th 
    โทร.: 0-2953-3999

     
    Follow Us :