Imageเคล็ดลับสั้นๆเพียง 5 ข้อที่ท่านควรจำให้ขึ้นใจ เมื่อถึงเวลาคับขัน ท่านอาจเป็นอัศวินขี่ม้าขาวที่ช่วยชีวิตผู้ต้องขัง หรือ...บางที..ท่านอาจช่วยชีวิตคนใกล้ชิด พ่อ แม่ ลูกหลาน หรือคนที่ท่านรักโดยอาศัยเคล็ดลับเหล่านี้ได้....ใครจะไปรู้...

ก่อนจะทำการช่วยชีวิตผู้ป่วย (ผู้ต้องขังหรือใครก็แล้วแต่) จะต้องแน่ใจว่าคนที่เราจะช่วยนั้น ไม่หายใจ และ/หรือ หัวใจหยุดเต้น แล้ว โดยดูจาก
Image

 • หน้าอกไม่มีการกระเพื่อมขึ้นลง หรือถ้าเอาแก้มหรือหูของเราเข้าไปใกล้กับจมูกของผู้ป่วย จะไม่มีลมมากระทบ
 • คลำชีพจรไม่ได้ ซึ่งตำแหน่งที่ดีที่สุด ที่จะคลำชีพจรก็คือบริเวณลำคอใต้มุมขากรรไกรด้านซ้ายหรือขวา (ดังรูป)

Imageปฏิบัติการช่วยชีวิตนั้นมีขั้นตอนที่ต้องจำให้ขึ้นใจอยู่ 5 ขั้นตอน คือ

1. เรียกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะใช้วิธีตะโกนเรียก ใช้โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร ฯลฯ เพื่อตามเจ้าหน้าที่พยาบาล หมอ รถพยาบาล ขั้นตอนนี้ ต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุด และอย่าพยายามปั๊มหัวใจหรือผายปอดผู้ป่วยด้วยตัวเองคนเดียว....โอกาสสำเร็จนั้น ยากมาก
2. ปั๊มหัวใจ เมื่อหัวใจหยุดเต้น การปั๊มหัวใจจะเป็นวิธีที่ช่วยให้เลือดถูกส่งไปเลี้ยงอวัยวะที่สำคัญที่สุดคือสมองได้
Image 3. ผายปอด ถ้าผู้ป่วยไม่หายใจ วิธีที่ผายปอดโดยไม่มีเครื่องมือช่วยก็คือใช้วิธีผายปอดแบบปากต่อปาก (mouth-to-mouth)
4. ห้ามเลือด ในกรณีที่มีบาดแผลภายนอก การห้ามเลือดเป็นสิ่งจำเป็น
5. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้ถูกต้อง ผู้ได้รับอุบัติเหตุอาจมีการเคลื่อนของกระดูกสันหลังโดยเฉพาะที่บริเวณคอ ถ้ายกตัวผู้บาดเจ็บผิดวิธีอาจทำให้เป็นอัมพาตหรือถึงตายได้
 • Dep Curr
 • DOC02
 • Gpo
 • Asso
 • การเยี่ยม
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล:hosdoc.mci@gmail.com
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :