Imageผู้ต้องขังที่อยู่ภายในเรือนจำมีเป็นพันคน แต่ละวันจะมีการส่งตัวออกทำงานสาธารณะ ไปดำเนินคดีที่ศาล หรือไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลภายนอก และไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่จะจดจำได้ว่าใครเป็นใคร .........

 

ภาพถ่าย การถ่ายรูปเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ที่จะใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวผู้ต้องขัง เรือนจำทุกแห่งจะเก็บภาพถ่ายผู้ต้องขังไว้ในแฟ้มทะเบียนประวัติ ข้อเสียของวิธีนี้คือ เมื่อเวลาผ่านไป (ในกรณีที่ผู้ต้องขังมีโทษสูง) หน้าตาของผู้ต้องขังก็อาจเปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นต้องมีการถ่ายภาพซ้ำ

ถ้าต้องมีการนำตัวผู้ต้องขังออกนอกเรือนจำ เช่น เมื่อย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม หรือส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลภายนอก เรือนจำอาจต้องถ่ายภาพผู้ต้องขังเก็บไว้ ถ้ามีการหลบหนีเกิดขึ้น ภาพถ่ายล่าสุดที่ถ่ายไว้จะมีประโยชน์มากในการติดตามจับกุมตัว

Imageรอยพิมพ์ลายนิ้วมือ เป็นหลักฐานที่ดีที่สุดเพราะลายนิ้วมือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนตาย ต่างกันก็ตรงขนาดของลายเท่านั้น การพิมพ์ลายนิ้วมืออาจมีปัญหาบ้าง สำหรับผู้พิการที่นิ้วขาดหรือหรือมีนิ้วเกิน หรือนิ้วติดกันตั้งแต่กำเนิด ลายนิ้วมืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง เช่น เกิดแผลเป็นจากการทำงาน หรือนิ้วขาดเพราะอุบัติเหตุ การรับตัวผู้ต้องขังเข้ามา จำคุก หรือปล่อยตัวผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ผิดตัว

ImageImageรอยสัก ผู้ต้องขังเป็นกลุ่มที่มีการสักตามส่วนต่างๆของร่างกาย มากกว่าประชากรทั่วไป รอยสักเหล่านี้ ลบออกได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นรอยสักที่สักด้วยมือ (ไม่ได้ใช้เครื่องสัก) ซึ่งเม็ดสีจะฝังอยู่ ในชั้นผิวหนังด้วยความลึกที่ไม่สม่ำเสมอ ทำให้ลบออกได้ยาก ไม่ว่าจะใช้วิธีศัลยกรรมหรือใช้เครื่องเลเซอร์ลบรอยสัก ถึงแม้ว่ารอยสักอาจจะถูกสักให้เหมือนกันได้ ก็มีผู้ต้องขังน้อยรายมากที่จะมีรอยสักเหมือนกันทุกจุด การระบุลักษณะรอยสัก ลงในทะเบียนประวัติผู้ต้องขังก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้ ในด้านนิติเวชวิทยา บางครั้ง รอยสักก็มีประโยชน์ ในการใช้ประกอบการพิสูจน์ศพหรือยืนยันตัวผู้ต้องหา

Imageแผลเป็น แผลเป็นไม่มีประโยชน์มากนักในการช่วยพิสูจน์ยืนยันตัวผู้ต้องขัง ยกเว้นแผลเป็นขนาดใหญ่บนใบหน้าหรือบนผิวหนังนอกร่มผ้า โดยปกติแล้วแผลเป็นจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะ ในระยะหลังเกิดบาดแผลใหม่ๆ


นอกจากนี้ปานหรือไฝขนาดใหญ่ ก็ควรถูกบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติผู้ต้องขังด้วย

 • Dep Curr
 • DOC02
 • Gpo
 • Asso
 • การเยี่ยม
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล:hosdoc.mci@gmail.com
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :