Imageไม่ว่าจะเราใช้เทคโนโลยีไฮเทคในการสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ ม่านตา จอตา หรือแม้กระทั่งการตรวจ DNA แต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียที่ไม่เหมือนกัน.........

 

หลังจากเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ตึก World Trade และที่ Pentagon ในอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 แล้ว สถานที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งสนามบินทั่วโลกก็เริ่มให้ความสนใจกับการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคล ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้น ซึ่งนอกจากเครื่องตรวจลายนิ้วมือแล้ว ยังมีเครื่องมือไฮเทคอื่นๆ ที่จะช่วยในการตรวจยืนยันตัวบุคคลได้อีกหลายวิธี เช่น

Imageเครื่องตรวจม่านตา (Iris scan)ม่านตาของคนเราจะมีลายที่ไม่ซ้ำกันเลย เราจึงสามารถใช้กล้องดิจิตอลถ่ายภาพม่านตา แล้วนำมาใช้ในการตรวจสอบเปรียบเทียบ เพื่อยืนยันตัวบุคคลได้โดยให้ความแม่นยำสูงกว่าเครื่องตรวจลายนิ้วมือ ธนาคาร United of Houston ในสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มทดลองนำเครื่องตรวจม่านตามาใช้กับเครื่อง ATM เป็นแห่งแรกซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่พอใจเพราะไม่ต้องพกบัตร

Imageสนามบิน Schiphol ในกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ก็เริ่มนำเครื่อง ตรวจม่านตามาใช้กับเจ้าหน้าที่สนามบินและผู้โดยสารตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2544โดยเริ่มใช้กับผู้โดยสารที่เดินทางบ่อยๆก่อน ทำให้ผู้โดยสารเสียเวลากับพิธีการตรวจคนเข้าเมืองน้อยลง สนามบิน 8 แห่งในประเทศแคนาดาก็ใช้เครื่องตรวจแบบนี้กับผู้โดยสารระหว่างประเทศเช่นกัน

Imageเครื่องตรวจจอตา (Retina scan) ด้วยเส้นประสาทและเส้นโลหิตฝอยมากมาย จอตาเป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบเส้นโลหิตฝอยเหล่านี้ จะกระจายอยู่ทั่วจอตาและมีทิศทางและลักษณะที่ไม่เหมือนกันในแต่ละคน เพราะฉะนั้น ภาพถ่ายของจอตาจึงนำมาใช้ในการพิสูจน์จำแนกตัวบุคคลได้ดี ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเครื่องตรวจม่านตา

Imageข้อดีของเครื่องตรวจจอตาก็คือมันให้ความแม่นยำในการตรวจสูงมาก ข้อมูลจากภาพถ่ายของจอตาจะกินเนื้อที่เพียง 96 Bytes จึงใช้เวลาในการตรวจสอบเปรียบเทียบน้อยมาก อย่างไรก็ตามข้อเสียของเครื่องตรวจชนิดนี้ก็คือ ราคาแพง ใช้งานยาก เส้นเลือดที่จอตาอาจเปลี่ยนแปลงได้จากพยาธิสภาพต่างๆ เช่น การหลุดลอกของจอตา เส้นเลือดฝอยในจอตาแตก ฯลฯ และที่สำคัญก็คือผู้ถูกตรวจไม่ค่อยยอมรับเนื่องจากต้องเอาหน้าไปวางชิดกับเครื่องตรวจจึงระแวงว่าจะเกิดอันตรายกับตา

เครื่องตรวจใบหน้า (Facial scan)เครื่องตรวจใบหน้ามีหลักการทำงานคือ สแกนภาพใบหน้าแล้วนำจุดอ้างอิงต่างๆบนใบหน้ามาเปรียบเทียบกัน เช่น ใช้ระยะห่างระหว่างดวงตา โหนกแก้ม โหนกคิ้ว มุมปาก ฯลฯ ข้อดีก็คือสามารถตรวจได้จากระยะไกล ใช้งานง่าย และมีความถูกต้องแม่นยำพอสมควร

Imageด่านตรวจคนเข้าเมืองที่พรมแดนสหรัฐ-เม็กซิโกรวมทั้งบ่อนคาสิโนหลายแห่ง ในสหรัฐใช้เครื่องตรวจใบหน้าเพื่อเปรียบเทียบกับใบหน้าของบุคคล ที่อยู่ในบัญชีดำที่ห้ามเข้าเมืองหรือห้ามเข้าบ่อน

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องตรวจอื่นๆที่สามารถใช้ตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลได้ เช่น เครื่องตรวจลักษณะของใบหู (Ear lobe scan) เครื่องตรวจเสียง (Voice scan) ซึ่งเครื่องทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นก็มีจุดอ่อนที่เหมือนกันหมด นั่นก็คือจำนวนข้อมูลที่มีอยู่ยังมีน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับรอยพิมพ์ลายนิ้วมือ ซึ่งแต่ละประเทศก็ได้เก็บรวบรวมไว้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเก็บมาเป็นระยะเวลานานแล้วนั่นเอง

 • Dep Curr
 • DOC02
 • Gpo
 • Asso
 • การเยี่ยม
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล:hosdoc.mci@gmail.com
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :