ปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟไหม้มีอยู่ 3 อย่าง ถ้ากำจัดอย่างใดอย่างหนึ่งออกไป ไฟก็จะไหม้ไม่ได้....นี่คือหลักการเบื้องต้นของการดับเพลิง

 

การเกิดไฟไหม้นั้นจะต้องประกอบด้วยปัจจัย 3 อย่าง คือ :

1.ในเรือนจำมีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงทั้งในรูปของ ของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ หรือของเหลว เช่น ทินเนอร์ น้ำมันสน น้ำมันก๊าด ที่ใช้ในการฝึกวิชาชีพ หรือก๊าซ เช่น ก๊าซหุงต้นในโรงครัว

2.ถ้าไม่มีออกซิเจน ก็ไม่มีวันเกิดไฟไหม้ บรรยากาศรอบตัวเรามีออกซิเจนอยู่ประมาณ 21% แต่การลุกไหม้สามารถเกิดขึ้นได้ในที่ๆ มีความหนาแน่นของออกซิเจนเพียง 16%เท่านั้น

3.เชื้อเพลิงจะลุกไหม้ได้ก็ต่อเมื่อ อุณหภูมิของมันสูงขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดจะต้องการความร้อนไม่เท่ากันในการลุกไหม้

ถ้าขาดปัจจัยตัวใดตัวหนึ่ง การลุกไหม้ก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น หลักการของการดับเพลิงก็คือ ต้องเอาปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวออกไปจากบริเวณที่เกิดไฟไหม้ เช่น
 • ย้ายวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงออก
 • ป้องกันไม่ให้ออกซิเจนเข้าถึงบริเวณไฟไหม้ โดยการใช้ สารเคมี
 • ลดอุณหภูมิจุดที่เกิดไฟไหม้ โดยการใช้น้ำ
 • Dep Curr
 • DOC02
 • Gpo
 • Asso
 • การเยี่ยม
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล:hosdoc.mci@gmail.com
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :