Imageมีข้อห้าม 3 ข้อที่ท่านต้องจำให้ขึ้นใจ เวลาจะเข้าทำการดับไฟ......

  ถ้าไฟไหม้ขนาดนี้ก็อย่าไปคิดเรื่องดับไฟให้เสียเวลา ให้รีบหนีเอาตัวรอดแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมืออาชีพจะดีกว่านะครับกฎข้อที่ 1 เมื่อไฟไหม้ลุกลามมาก เช่น ภายในอาคารหรือโรงฝึก วิชาชีพ อย่าเพิ่งทำการดับเพลิงจนกว่าจะแน่ใจว่ามีทางออกจาก ตัวอาคารแน่นอนแล้ว และไฟที่กำลังไหม้นั้น ไม่มีแนวโน้มจะลุก ลามมากั้นทางออกของคุณ

กฎข้อที่ 2
อย่าเสียเวลาดับเพลิง ถ้าเห็นว่าน้ำยาดับเพลิง, กำลังเจ้าหน้าที่หรือน้ำที่มีอยู่ ไม่ได้สัดส่วนกับขนาดของไฟที่กำลังลุกไหม้ ควรเอาตัวรอดหรือทำการอพยพผู้คน (ผู้ต้องขัง)จะดีกว่า เพราะถึงอย่างไร ชีวิตก็ยังมีค่ากว่าทรัพย์สิน

กฎข้อที่ 3 ถ้าเพลิงลุกลามมาก อย่าดับเพลิงตามลำพัง มิฉะนั้น ถ้ามีเหตุการณ์แทรกซ้อน เช่น การระเบิด การสำลักควัน จะไม่มี คนช่วยพาคุณออกมาได้

Image

 • Dep Curr
 • DOC02
 • Gpo
 • Asso
 • การเยี่ยม
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล:hosdoc.mci@gmail.com
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :