โซ่ตรวนถูกนำมาใช้ล่ามทาส และสัตว์ร้ายมาตั้งแต่ ยุคเมโสโปเตเมียและอียิปต์แล้ว และอาจต้องใช้ต่อไปอีกนานแสนนาน ส่วนเครื่องพันธนาการที่ทำจากวัสดุอื่น ก็อาจนำมาใช้แทนกันได้ในบางกรณี.

 

เสื้อเกราะเป็นเครื่องพันธนาการที่มีน้ำหนักเบา ทำจากวัสดุประเภทผ้าและหนัง มีใช้กันอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวช และเรือนจำหลายแห่งในยุโรปและอเมริกา เสื้อเกราะจะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยวิกลจริตหรือผู้ต้องขังที่กำลังคลุ้มคลั่งทำอันตรายผู้อื่นหรือทำอันตรายตัวเอง

Image Image Image

ปัจจุบันนี้ เสื้อเกราะมีที่ใช้น้อยลงเนื่องจากมีวิธีการอื่นที่ดีกว่าในการควบคุมผู้ต้องขังที่ก้าวร้าวและเป็นอันตราย

Image Image

เครื่องพันธนาการที่ยังคงใช้ได้ดีกับผู้ต้องขังจิตเวชที่จำเป็นต้องให้ สารละลายและยาทางเส้นเลือด

 • Dep Curr
 • DOC02
 • Gpo
 • Asso
 • การเยี่ยม
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล:hosdoc.mci@gmail.com
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :