ตำราและวารสารทางด้านทัณฑวิทยา ได้พูดถึงเรื่องของการพันธนาการผู้ต้องขังด้วยสารเคมี (Chemical Restraint) กันอยู่บ่อยๆ ....มันคืออะไร จะใช้เมื่อไหร่ ใครเป็นผู้ใช้การพันธนาการด้วยสารเคมี ( Chemical Restraint )

หมายถึงการควบคุมผู้ต้องขังที่กำลังคลุ้มคลั่งอาละวาดให้หยุดนิ่งโดยการใช้สารเคมี ซึ่งได้แก่ยาประเภทที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท แทนการใช้เครื่องพันธนาการประเภทโซ่ตรวนหรือเสื้อเกราะ

Image Image

ปัจจุบันนี้ กรมราชทัณฑ์ ได้คุมขังผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยอาการทางจิตเป็นจำนวนมาก ผู้ต้องขังเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับยาเพื่อควบคุมให้สงบลงและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำร่วมกับผู้ต้องขังอื่นๆได้

Image Image

การควบคุมผู้ต้องขังด้วยสารเคมีนี้ ทำได้เฉพาะในเรือนจำที่มีแพทย์ประจำอยู่เท่านั้น เนื่องจากการฉีดยาดังกล่าวจำเป็นต้องทำโดยแพทย์ ส่วนการจ่ายยา ให้กับผู้ต้องขังจิตเวชตามคำสั่งแพทย์นั้น สามารถทำได้ในเรือนจำทุก

 • Dep Curr
 • DOC02
 • Gpo
 • Asso
 • การเยี่ยม
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล:hosdoc.mci@gmail.com
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :