Imageมีดไฟฟ้า ที่ ใช้ในการผ่าตัดผู้ต้องขังป่วยของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงถึง 9,000 โวลท์ สามารถตัดผ่านเนื้อเยื่อมนุษย์ พร้อมๆกับห้ามเลือดไป ในตัว แต่....ไฟฟ้าแรงสูงขนาดนี้ มีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจของผู้ถูกผ่าตัดน้อยมาก.......ทำได้ไง

 

ในแต่ละปี มีผู้ต้องขังจำนวนหลายร้อยราย ที่ถูกส่งตัวมารับการผ่าตัดที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ การทำผ่าตัดผู้ต้องขังนั้น นอกจากมีดผ่าตัดธรรมดาแล้วศัลยแพทย์ยังต้องใช้มีดไฟฟ้าช่วย เพราะทำให้ผ่าตัดได้เร็วขึ้นและเสียเลือดน้อยลง

มีดไฟฟ้าทำงานได้อย่างไร

Image Image Image
ใบมีด
ด้ามมืดไฟฟ้าและสวิช
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง

Imageมีดไฟฟ้าประกอบด้วย อุปกรณ์สำคัญ 2 ส่วนคือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง และตัวมีดซึ่งมีสวิชอยู่ที่ด้ามเพื่อให้ศัลยแพทย์สามารถควบคุมการปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ (บางชนิด ควบคุมด้วยสวิชเท้า) เมื่อกดสวิช กระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะไหลจากปลายมีด (ซึ่งมีสารพัดรูปแบบ) มายังเนื้อเยื่อของคนไข้ที่ถูกผ่าตัด ต่อจากนั้น ก็จะไหลผ่านร่างกายของผู้ป่วยไปยังแผ่นโลหะนำไฟฟ้าที่ติดอยู่ที่แขนหรือขาของผู้ป่วย แล้วจึงกลับไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงใหม่

เมื่อไฟฟ้าครบวงจร บริเวณปลายมีดที่สัมผัสกับเนื้อเยื่อของคนไข้จะเกิดผล 2อย่างคือ

 1. Image เกิดความร้อนสูงที่จุดสัมผัส ทำให้เนื้อเยื่อสุกและแห้ง เป็นผลให้เส้นเลือดฝอย และท่อน้ำเหลืองหดตัว ทำให้น้ำเหลืองและเลือดไม่ไหลออกจากเนื้อเยื่อที่ถูกตัด
 2. กระแสไฟฟ้าจะทำให้เซลเนื้อเยื่อแยกออกจากกัน ทำให้เกิดลักษณะเหมือนเนื้อ เยื่อถูกตัดด้วยมีด การที่จะเกิดผลลัพท์แบบข้อ 1 หรือข้อ 2 ก็ขึ้นอยู่กับศัลยแพทย์

ว่าจะเลือกใช้กระแสไฟฟ้าชนิดไหน และเลือกความถี่คลื่นเท่าไหร่ จะปล่อยกระแสเป็นช่วงๆหรือปล่อยออกมาตลอดเวลา เช่น ถ้าปล่อยกระแสเพียง 6ส่วนร้อยของเวลาทั้งหมด (Duty cycle = 6%) ก็จะได้ผลแบบข้อ 1 แต่ถ้าปล่อยกระแสตลอดเวลา (Duty cycle = 100%) ก็จะได้ผลแบบข้อ 2 เป็นต้น

เวลาผ่าตัดด้วยมีดไฟฟ้า ต้องใช้ไฟฟ้าแรงแค่ไหน เป็นอันตรายต่อหัวใจและสมองของผู้ป่วยหรือไม่

Imageกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายเราจะทำงานได้ ก็ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจากเซลประสาทไปยังเซลกล้ามเนื้อ ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ตามบ้าน หรือโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอันตรายต่อร่างกายเราอย่างยิ่ง เพราะเป็นไฟฟ้าที่มีความถี่ 50 - 60 รอบต่อวินาที (Hertz) คนที่เคยถูกไฟดูดย่อมรู้ดี กล้ามเนื้อจะกระตุกอย่างแรง หัวใจจะเต้นผิดปกติ สมองจะมึนงง ทั้งๆที่ไฟบ้านมีแรงเคลื่อนแค่ 220 โวลท์ เท่านั้น แต่ก็ทำให้ถึงตายได้ส่วนไฟฟ้าที่ออกมาจากมีดไฟฟ้านั้น เราใช้แรงเคลื่อนที่บางครั้งสูงถึง 9,000โวลท์ แต่ไม่เกิดอันตรายก็เพราะว่า ไฟฟ้าที่ใช้เป็นไฟฟ้าความถี่สูงมาก จากการทดลองพบว่า ถ้าความถี่ของไฟฟ้าสูงถึง 100,000 รอบต่อวินาที (Hertz) มันจะไม่รบกวนระบบการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างเซลต่างๆ ของร่างกายเลยดังนั้น บริษัทผู้ผลิตมีดไฟฟ้าจะออกแบบให้อุปกรณ์ สามารถกำเนิดไฟฟ้าที่มีความถี่สูงถึง 300,000 Hertz เพื่อให้แน่ ใจว่ากระแสไฟฟ้าเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้ถูกผ่าตัด

 • Dep Curr
 • DOC02
 • Gpo
 • Asso
 • การเยี่ยม
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล:hosdoc.mci@gmail.com
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :