Imageผู้ต้องขังมีความเครียดสูงกว่าคนที่อยู่นอกเรือนจำหลายเท่า แต่.... อัตราการฆ่าตัวตายภายในเรือนจำของไทยค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับอีก หลายๆประเทศ .....เพราะ .....

องค์การอนามัยโลกประมาณการว่า ในแต่ละปีทั่วโลกจะมีผู้ฆ่าตัวตาย 400,000 คนหรือ 1,100 คนต่อวัน ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่ามีอัตราฆ่าตัวตาย 8.0 ต่อประชากร 1 แสนคน
(เฉลี่ย จากสถิติ 4 ปี : 2540-2543)

ส่วนสถิติการฆ่าตัวตายของผู้ต้องขังนั้น พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่น

แหล่งข้อมูล ประชากร ในระยะเวลา สถิติฆ่าตัวตาย (ต่อ1แสนคนต่อปี)
กรมราชทัณฑ์ ไทย ผู้ต้องขังทั้งประเทศ 4 ปี (2540-2543) 8.5
กรมราชทัณฑ์ รัฐเท็กซัส ผู้ต้องขังรัฐเท็กซัส 6 ปี (2523-2528) 18.6
กรมราชทัณฑ์ รัฐหลุยส์เซียนา ผู้ต้องขังรัฐหลุยส์เซียนา 10 ปี (2527-2536) 19.4
กรมราชทัณฑ์ รัฐเพนซิเวเนีย ผู้ต้องขังรัฐเพนซิเวเนีย 10 ปี (2527-2536) 25.9
กรมราชทัณฑ์ แคนาดา ผู้ต้องขังแคนาดา 6 ปี (2534-2539) 11.8(ต่อ 1 หมื่นคน)

วิธีฆ่าตัวตายที่ใช้มากที่สุดในเรือนจำของไทยคือ การแขวนคอ รองลงมาคือกระโดดจากที่สูง ส่วนวิธีที่มีผู้ต้องขังพยายามใช้ แต่ไม่สำเร็จ คือ ใช้ของมีคม กินยาหรือสารเคมี

Imageปัจจัยที่ทำให้ผู้ต้องขังคิดฆ่าตัวตายนั้น มีมากมายไม่น้อยไปกว่าโลกภายนอก แต่บางปัจจัยก็ทำให้ฆ่าตัวตายสำเร็จยาก เช่น

 • ผู้ต้องขังมีโอกาสอยู่คนเดียวน้อยมาก เพราะความแออัดในเรือนจำทำให้ต้องนอนรวมกัน
 • อุปกรณ์ฆ่าตัวตาย เช่น มีด อาวุธ รวมทั้งปัจจัยส่งเสริมให้คิดสั้น เช่น แอลกอฮอล์ เป็นสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ
 • ถึงจะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ แต่ผู้ต้องขังทุกคนก็ได้รับปัจจัย 4 จากกรมราชทัณฑ์ ปัญหาเรื่องหนี้สินจากการเล่นหวย พนันบอล มวย ฯลฯ เกิดขึ้นได้ยากกว่าโลกภายนอก
 • การฆ่าตัวตายวิธีอื่นๆ เช่น ยิงตัวตาย กระโดดน้ำ กระโดดให้รถทับ ฯลฯ ไม่เกิดในเรือนจำ

"...ถ้าปัจจัยเสี่ยงมีน้อยอย่างนี้ ก็ไม่ต้องไปกังวล...."
"...ไม่จริงครับ...ตราบใดที่ยังมีการฆ่าตัวตายในเรือนจำอยู่ ก็ยังวางใจไม่ได้ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ คือดูแลให้ผู้ต้องขังอยู่รอดปลอดภัยจนถึงวันพ้นโทษและพร้อมที่จะกลับตัวเป็นคนดี..."

 • Dep Curr
 • DOC02
 • Gpo
 • Asso
 • การเยี่ยม
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล:hosdoc.mci@gmail.com
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :