ป้องกันการฆ่าตัวตาย

Imageบัญญัติ 10 ประการ ที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ควรทราบในการป้องกัน การฆ่าตัวตายในเรือนจำ.....

Imageผู้ต้องขังที่พยายามฆ่าตัวตายนั้น ไม่ได้ทำเพื่อประท้วงใคร....แต่.....เขากำลังเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากเราด้วยวิธีที่เขาคิดว่าถูกต้องเราจะมีวิธีช่วยอย่างไร

Imageผู้ต้องขังอาจคิดสั้นเมื่อไหร่ก็ได้ แต่...ผู้ต้องขังบางกลุ่ม มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในเรือนจำสูงกว่ากลุ่มอื่น...ต้องระวัง !!

Imageผู้ต้องขังมีความเครียดสูงกว่าคนที่อยู่นอกเรือนจำหลายเท่า แต่.... อัตราการฆ่าตัวตายภายในเรือนจำของไทยค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับอีก หลายๆประเทศ .....เพราะ .....

Imageก่อนลงมือฆ่าตัวตาย ผู้ต้องขังมักจะส่งสัญญาณให้คนรอบข้าง รู้ก่อนเสมอ ว่าเขากำลังจะคิดสั้น เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อาจช่วยชีวิตผู้ต้องขังเหล่านี้ได้...ถ้ามีความรู้ และช่างสังเกต....

 • Dep Curr
 • DOC02
 • Gpo
 • Asso
 • การเยี่ยม
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล:hosdoc.mci@gmail.com
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :