โซ่ตรวน-กุญแจมือ

Imageเสียงแว่วมาจากในคุก " ถ้าไม่ตีตรวน ....มันก็จะไปทำร้ายคนอื่น......" " ขืนถอดตรวนออก ถ้ามันหนีไป....ใครจะรับผิดชอบ "......ฯลฯ ถ้าไม่อยากปวดหัว ก็อย่าคลิกเข้าไปอ่านต่อ.....

Imageการตีตรวนนั้น ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ต้องขังได้ ถ้าจำเป็นต้องตีตรวนเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาเลือกขนาดของตรวน ให้เหมาะสม

 

โซ่ตรวนถูกนำมาใช้ล่ามทาส และสัตว์ร้ายมาตั้งแต่ ยุคเมโสโปเตเมียและอียิปต์แล้ว และอาจต้องใช้ต่อไปอีกนานแสนนาน ส่วนเครื่องพันธนาการที่ทำจากวัสดุอื่น ก็อาจนำมาใช้แทนกันได้ในบางกรณี.

Imageข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการตีตรวนมีระบุไว้ชัดเจนใน พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็ไม่ได้เป็นความลับทางราชการที่ผู้ต้องขังและญาติหรือผู้สนใจจะเปิดอ่านไม่ได้.......

ตำราและวารสารทางด้านทัณฑวิทยา ได้พูดถึงเรื่องของการพันธนาการผู้ต้องขังด้วยสารเคมี (Chemical Restraint) กันอยู่บ่อยๆ ....มันคืออะไร จะใช้เมื่อไหร่ ใครเป็นผู้ใช้

 • Dep Curr
 • DOC02
 • Gpo
 • Asso
 • การเยี่ยม
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล:hosdoc.mci@gmail.com
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :