ความรู้เรื่องลายนิ้วมือ

Imageผู้ต้องขังที่อยู่ภายในเรือนจำมีเป็นพันคน แต่ละวันจะมีการส่งตัวออกทำงานสาธารณะ ไปดำเนินคดีที่ศาล หรือไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลภายนอก และไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่จะจดจำได้ว่าใครเป็นใคร .........

Imageไม่ว่าจะเราใช้เทคโนโลยีไฮเทคในการสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ ม่านตา จอตา หรือแม้กระทั่งการตรวจ DNA แต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียที่ไม่เหมือนกัน.........

Imageคนที่เกี่ยวข้องกับลายนิ้วมือ มีตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญของกองพิสูจน์หลักฐาน ไปจนถึงเสมียนโรงรับจำนำ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ต้องรู้เรื่องนี้กับเขาเหมือนกัน มิฉะนั้นอาจเอาคนมาขังคุกหรือปล่อยคนออกจากคุกผิดตัว.........

Imageประชากรโลก 6000 ล้านคน มีลายนิ้วมือไม่ซ้ำกันเลย แม้แต่ฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน (Identical twins) ซึ่งมี DNA เหมือนกัน ก็ยังมีลายนิ้วมือที่ไม่ซ้ำกัน..........

Imageเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวก ในการตรวจสอบผู้ต้องขังรวมทั้งเจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่ผ่านเข้าออกเรือนจำ และมีประโยชน์ในการพิสูจน์ยืนยันตัวผู้ต้องขังที่กระทำผิดซ้ำโดยเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือที่เก็บไว้ในคลังข้อมูล ซึ่งถ้าตรวจโดยวิธีดั้งเดิมจะต้องใช้เวลาเป็นเดือน........

 • Dep Curr
 • DOC02
 • Gpo
 • Asso
 • การเยี่ยม
  mini logo

  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
  อีเมล:hosdoc.mci@gmail.com
  โทร.: 0-2953-3999

   
  Follow Us :